IT Report Philippines: IT-BPM are Economic Game Changers for RP’s Strong Future Growth

KPMG R.G. Manabat & Co. (KPMG RGM&Co.), the Philippine member firm of KPMG International, recently held a series of events to start off the year at the Asian Institute of Management in Makati City. These were a series of IT discussions on Artificial Intelligence (AI) and Robotics Process Automation (RPA), Data & Analytics (D&A), Blockchain and Tax Intelligence Solution (TIS) dubbed Let’s Talk Tech as well as the launch of its 2018 annual investment guide entitled IT Report: Philippines.

 

KPMG Australia’s Michael Rochanakij started the Let’s Talk Tech session by giving an overview of current IT trends and disruptions, as he expounded on changes brought about by the fourth industrial revolution—digital—and how companies must adopt new ways of thinking in order to stay competitive and relevant.

Continue reading

Ang Bangka sa Kalmang Dagat…

Ang Sakit–

Napansin mo ba noong nawala sya? Siguro hindi. Malamang hindi. Talagang hindi. Hindi mo napansing nawala sya kasi nasanay kang “nandyan LANG” sya PALAGI.

Mahirap…mabigat…masakit…ang lumayo at tanggapin ang katotohanan na gaano man nya sinubukan, hindi mo kayang ibalik ang pagpapahalaga at ang nararapat para sa kanya.

Nadurog sya sa iyong pambabalewala. Napilitang lumimot at talikuran ang inyong alaala.

Ang Pag-Usad–

Nakita mo sya, subalit hindi ka nya napansin. Tinitigan mo sya habang unti-unti mong nakikita kung gaano nauubos ang kanyang atensyon kasama ng iba. Masaya. Masayang-masaya sa piling ng iba.

Pinagmasdan mo ang kanyang pagngiti. Isang malaking ngiti na animo’y bangka na pumalaot sa kalmang dagat. Nakita mo kung gaano sya kasaya. Isang bagay na hindi mo nasaksihan sa matagal na panahon dahil wala kang ginawa noon kundi ang bigyan sya ng pasakit, sama ng loob at iparamdam na di sya katanggap-tanggap.

Hindi mo naramdaman na sya ay unti-unti mong nilulusaw sa apoy ng iyong mga pananalita. Subalit sa lahat ng yan, napansin mo ba ang maraming gabi na di mo sya pinatulog sa pagdaramdam at kaiisip kung paano ba sya magiging sapat para sayo?

Continue reading