Ang Bangka sa Kalmang Dagat…

Ang Sakit–

Napansin mo ba noong nawala sya? Siguro hindi. Malamang hindi. Talagang hindi. Hindi mo napansing nawala sya kasi nasanay kang “nandyan LANG” sya PALAGI.

Mahirap…mabigat…masakit…ang lumayo at tanggapin ang katotohanan na gaano man nya sinubukan, hindi mo kayang ibalik ang pagpapahalaga at ang nararapat para sa kanya.

Nadurog sya sa iyong pambabalewala. Napilitang lumimot at talikuran ang inyong alaala.

Ang Pag-Usad–

Nakita mo sya, subalit hindi ka nya napansin. Tinitigan mo sya habang unti-unti mong nakikita kung gaano nauubos ang kanyang atensyon kasama ng iba. Masaya. Masayang-masaya sa piling ng iba.

Pinagmasdan mo ang kanyang pagngiti. Isang malaking ngiti na animo’y bangka na pumalaot sa kalmang dagat. Nakita mo kung gaano sya kasaya. Isang bagay na hindi mo nasaksihan sa matagal na panahon dahil wala kang ginawa noon kundi ang bigyan sya ng pasakit, sama ng loob at iparamdam na di sya katanggap-tanggap.

Hindi mo naramdaman na sya ay unti-unti mong nilulusaw sa apoy ng iyong mga pananalita. Subalit sa lahat ng yan, napansin mo ba ang maraming gabi na di mo sya pinatulog sa pagdaramdam at kaiisip kung paano ba sya magiging sapat para sayo?

Ang Pag-alaala–

Ngayon, bigla ka na lang napahinto na parang isang malakas na preno…na parang isang malamig na yelo. Saka mo lang napansin na wala ka na palang alam sa kanya. Palihim mong sinundan ang storya ng pag-usad nya. Ngunit, tanging mga alikabok ng lumang pahina ng aklat ng kanyang buhay ang iyong nakalap.

Hindi ba’t masakit? Sa huli mo na lang natanto na napakahalaga nya sa buhay mo.

Saka magbabalik tanaw sa nakaraan noong “kayo” pa ang masayang nag-uusap. Ang pagtunong ng iyong “cellphone” at makikita mo ang pangalan nya. Ang mahahaba nyang “text messages” na sasagutin mo ng “ok” o “bahala ka dyan”. Nagbalik ang mga alaala noong kayo pa… Noong ikaw pa ang pinili nyang makasama.

Ang Pagkagalit–

Nagalit ka sa nangyari. Nagwala na parang isang lobo na gustong lamunin ang sino mang umangkin sa kanya. Ninais mong sirain ang pangalan at dignidad nya nang dahil sa pagmamataas mo sa iyong sarili. Inakala mong ikaw lamang ang may kakayahang magpasaya sa kanya.

Nasaktan mo na naman syang muli ng lubos. Bagay na bumuo sa kanyang desisyon na tuluyan nang lumayo at kalimutan ang mga natitirang masasayang alaala na kasama ka.

Ang Pagsisisi–

Hanggang sa alaala na lang ang lahat.

Totoo, malalaman mo kung gaano kahalaga ang isang tao kapag wala na sya. Masakit, pero ito ang storya ninyo na pinili mo.

Masaya na sya. Masayang-masaya…sa piling ng iba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.